Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

Dit is het geval van een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus, …), tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

Voor elke overeenkomst op afstand, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt u over een herroepingsrecht.

1. Download formulier

2. Vul het formulier in

3. Scan het formulier in

4. Verzend naar info@wijzijnkloek.be